مودل نسخه 3.8 با تمرکز بر ویژگی‌های مورد درخواست جامعه مودل منتشر شد.

  • اولین ویژگی آن H5P یکپارچه است
  • پیشرفت‌های قابل توجه در فروم ها: شامل نمره دادن، خروجی گرفتن و گزارش‌های خلاصه
  • و همچنین تحلیل و بررسی یادگیری دانشجویان گسترش داده شده است

H5P

در حال حاضر این امکان فراهم شده است که محتواهای تعاملی که در H5P ایجاد می کنید را به راحتی در دوره های مودل بیاورید؛ با آوردن یک لینک و یا با استفاده از گزینه آپلود در ویرایشگر و نیز فیلتر H5P برای جاسازی محتوا در مکانهایی مثل کتاب، صفحه و برچسب.

فروم ها

در مودل 3.8 ویژگی های جدیدی در فروم ها ارائه شده است: امکان نمره دادن به فعالیت در فروم، یک گزارش خلاصه جدید از فعالیت های فروم و یک گزینه برای خروجی گرفتن از بحث های فروم.

همچنین نمایش بحث ها به صورت تو در تو از طریق تنظیمات کاربری قابل دسترس است.

تحلیل یادگیری

در تحلیل و بررسی یادگیری، الگوهای جدیدی اضافه شده: برای شناسایی دانشجویانی که هنوز وارد دوره نشده اند و نیز دانشجویانی که برای مدتی در دوره حضور نداشتند.

الگوها می‌تواند به دوره یا مجموعه خاصی محدود شوند و نتایج گزارش مفهومی هم در دسترس است که بر اساس آن مدرس میتواند تعدادی از دانش آموزان را انتخاب کند و به عنوان مثال برای همه آنها پیام ارسال کند.

تنظیمات جدید نمایش دوره

تنظیمات جدید نمایش دوره، مدیر سیستم را قادر می سازد مشخص کند که کدام یک از گزینه های نمایش برای کاربر در دسترس باشد: کارت، لیست یا خلاصه و همچنین این امکان وجود دارد که بتوان در هر دوره ای فیلدهای دلخواه را تعریف کنید.

اضافه شدن ایموجی‌ها

ایموجی های جدید در پیام ها و نیز در ویرایشگر اضافه شده است.

به روزرسانی تقویم

می توانید تقویم را بر اساس ماه، روز و رویدادهای پیش‌رو فیلتر کنید.

توسعه مدیریت ایجاد آزمون و بانک سوال

امکان نمایش شناسه و برچسب در کنار نام سوال ها همراه با منوی ویرایش کار را بسیار آسان کرده است.

هشدار به اتمام رسیدن جلسه، مورد دیگری است که در مودل 3.8 به روز رسانی شده و برای همه خوشایند است.