مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه، برای برگزاری جلسات آنلاین تمامی شعبه های خود، نرم افزار برکا را برگزید.

نرم افزار برکا در مرکز وکلا بصورت متمرکز راه اندازی شده و تمامی شعب می توانید با برای تعریف و برگزاری جلسات به این سامانه دسترسی داشته باشند.