سازمان بازرسی کل کشور، برای برگزاری جلسات آنلاین سامانه وبینار پلاس را برگزید.

این سامانه تمامی جلسات آنلاین خود را از این پس از طریق سامانه وبینار پلاس برگزار خواهد کرد.