دیجی نکست زیر مجموعه دیجی کالا، واحد سرمایه گذاری برای استارتاپ ها است.

این مجموعه وبینار پلاس را برای برگزاری دوره های آموزشی آنلاین خود انتخاب کرده است.